Nyheter

Rundabordssamtal om AI

Rundabordssamtal på Kulturdepartementet om AI-utvecklingen.

Debattartikel: Låt inte bara arkivutredningen damma på kulturdepartementet, Liljestrand

Debattartikel med anledning av fyra år sedan arkivutredningen presenterade sitt betänkande.

Webbinar: Var bevaras enskilda arkiv?

Vad bevarars enskilda arkiv? Hur stor är den enskilda arkivsektorn? Det och fler frågor vill…

Vårkonferens 2024

Vårkonferens 2024 Varje år arrangerar förbundet en vårkonferens i samband med förbundsstämman. På konferensen presenteras…

Förbundsstämman 2024

Information om Svenska Arkivförbundets förbundsstämma.

Inspel till folkbildningsutredningen

Svenska Arkivförbundet ger sina perspektiv till folkbildningsutredningen.

Nationell strategi för digitaliseringen av kulturarvet

Dialogmöte om den nationella strategin för digitaliseringen av kulturarvet.

Beredskapsveckan 2023

Kunskapsresurser, tips och nyheter på tema beredskap för arkivverksamheter.