Nyheter

Utvärdering SVT:s Historien om Sverige

Enkät till verksamheter som arrangerat aktiviteter i samband med SVT:s serie Historien om Sverige.

Tillgång till kulturarvet begränsas av kunskapsbrist i utredning

Debattartikel på SvD Debatt om lagförslag som försvårar för enskilda arkivinstitutioner.

Archives Portal Europe Research grant 2024

Utlysning av forskningsmedel för arkivstudier.

Statistikrapport: Länsarkiven i siffror 2023

Svenska Arkivförbundets första statistikrapport om arkivbestånd, forskning, ekonomi och personal hos Länsarkiven.

Yttrande över föreskrifter om personuppgiftsbehandling

Svenska Arkivförbundet har lämnat synpunkter på Riksarkivets föreskrifter om personuppgiftsbehandling i den enskilda sektorn.

Vårkonferens 2024

Förbundet arrangerade uppskattad Vårkonferens 25-26 april.

Minoritetsarkiv för tornedalingar, kväner och lantalaiset

Svenska Arkivförbundet uppmanar regeringen att ge stöd åt ett utpekat minoritetsarkiv.

Konferensen Arkivveckan (AVEC)

Information om den nationella arkivkonferensen AVEC 2026.

Kultursamverkansutredningen

Svenska Arkivförbundet är mycket kritisk till Kultursamverkansutredningens förslag rörande de regionala enskilda arkiven.

Beredskap: digitala, kostnadsfria webbinar

Lär dig mer om arkiv, kris, krig och beredskap.

Rundabordssamtal om AI

Rundabordssamtal på Kulturdepartementet om AI-utvecklingen.

Vårkonferens

Save the date! Vårkonferens 7-8 maj 2025.

Förbundsstämma

Information om Svenska Arkivförbundets förbundsstämma.

Debattartikel: Låt inte bara arkivutredningen damma på kulturdepartementet, Liljestrand

Debattartikel med anledning av fyra år sedan arkivutredningen presenterade sitt betänkande.

Webbinar: Var bevaras enskilda arkiv?

Vad bevarars enskilda arkiv? Hur stor är den enskilda arkivsektorn? Det och fler frågor vill…

Inspel till folkbildningsutredningen

Svenska Arkivförbundet ger sina perspektiv till folkbildningsutredningen.

Nationell strategi för digitaliseringen av kulturarvet

Dialogmöte om den nationella strategin för digitaliseringen av kulturarvet.

Beredskapsveckan 2023

Kunskapsresurser, tips och nyheter på tema beredskap för arkivverksamheter.