Rundabordssamtal om AI

Rundabordssamtal om AI

Den 19 januari var Svenska Arkivförbundet tillsammans med 20 andra kulturaktörer inbjudna till ett rundabordssamtal om AI-utvecklingen. Samtalet leddes av statssekreterare Karin Svanborg Sjövall. Förbundet representerades av generalsekreterare Amanda Vesterlund.

– Under samtalet framförde andra deltagare arkivens potential och att ‘arkiven behöver öppnas upp’. Arkiven är öppna, men arkiven behöver digitala, säger Amanda Vesterlund. AI behöver stora mängder information vilket arkivsektorn har. Att satsa på arkivsektorn är att satsa på AI-utvecklingen.

Läs mer om samtalet via regeringen.se.