Vårkonferens 2024

Vårkonferens 2024

Varje år arrangerar förbundet en vårkonferens i samband med förbundsstämman. På konferensen presenteras nyheter som rör arkivsektorn, ofta med fokus på kulturarvsfrågor, kulturpolitik, digitalisering, demokrati och arkivvetenskaplig forskning. Årets tema är Arkivens berättelser.

Datum: Torsdag 25 april kl. 13.00 — Fredag 26 april kl. 13.00
Plats: Malmö stadsarkiv, Bergsgatan 20, Malmö
Form: endast fysiskt deltagande
Deltagaravgift medlem: 1 500 kr/person
Deltagaravgift ej medlem: 2 000 kr/person
Anmälan: HÄR, sista anmälningsdag är 4 april

Program

Med reservation för ändringar.

Torsdag 25 april

12.30 Registrering och mingel
13.00 Konferensen öppnas, Katarina Carlsson, förbundsordförande
13.10 Inledande anförande
13.20 Repatriering av näringslivsarkiv till Mexiko – prekeser från Kahlúas arkiv, Lovisa Severin Kragerud, Pernod-Ricard
13.50 Klimatrörelsen i arkiven, Carolin Brigelius, Skånes arkivförbund
14.20 Fika
14.50 Eva-Lisas monument, Sam Hultin
15.20 Internationell utblick: Kjetil Landrog, Arkivforbundet, Norge; Anders Sjöman, International Council on Archives: Section on Business Archives; och Henning Sørensen, Sammenslutningen af Lokalarkiver, Danmark.
16.00 Förbundsstämma Svenska Arkivförbundet, mer info här
17.00 Dagen avslutas
18.30 Middag

Fredag 26 april

8.50 Dag två inleds
9.00 Minneskultur på sociala medier, Robin Ekelund, Malmö universitet
9.30 Det mångskiftande arkivarieyrket, Ann-Sofie Klareld, Lunds universitet
10.00 Fika
10.30 Forskning i arkiven, Centrum för Näringslivshistoria
10.45 Föredrag av förbundets uppsatsstipendiat
11.15 Nyheter från Riksarkivet
11.30 Nyheter från Arkivförbundet och Öppet forum
11.45 Lunch
13.00 Valbara visningar: Svenskt seriearkiv eller Malmö stadsarkiv
14.00 Konferensen avslutas