Vårkonferens

Varje år arrangerar förbundet en vårkonferens i samband med förbundsstämman. På konferensen presenteras nyheter som rör arkivsektorn, ofta med fokus på kulturarvsfrågor, kulturpolitik, digitalisering, demokrati och arkivvetenskaplig forskning. 

Just nu planeras Vårkonferensen 2024. Inom kort kommer mer information.