Vårkonferens

Vårkonferens

Varje år arrangerar förbundet en vårkonferens i samband med förbundsstämman. På konferensen presenteras nyheter som rör arkivsektorn, med fokus på kulturarvsfrågor, kulturpolitik, digitalisering, demokrati och arkivvetenskaplig forskning. 

2024-års konferens arrangerades på Malmö stadsarkiv. Temat var Arkivens berättelser.

Save the date 2025

Vårkonferensen 2025 planeras den 7-8 maj. Notera att datumen är preliminära.