Beredskap: digitala, kostnadsfria webbinar

Krisberedskap har blivit en mycket angelägen fråga i och med det försämrade säkerhetspolitiska läget. Här är tips på digitala, kostnadsfria webbinar om arkiv, kris och krig under våren.

Webbinar: Arkiv och kris

09.00-09.10 Inledning
09.10-09.45 Erik Borglund, professor, Arkiv och informationsvetenskap, Mittuniversitetet: Dokumentation behövs under kris och krig
09.50-10.25 Marie Lennersand, säkerhets- och säkerhetsskyddschef, Riksarkivet: Arkiv och beredskap
10.30-10.45 PAUS
10.45-11.20: Reine Rydén, docent i historia, Lektor i arkivvetenskap, Uppsala universitet: Vad skulle vi ha gjort med arkivet om kriget kommit? Beredskapsplanering under kalla kriget.
11.25-12.00 Andreas Segerberg, forskningssamordnare, Psykologi, Göteborgs universitet: Att rädda arkiv och kulturarv i krig. Erfarenheter från SUCHO och Ukraina

Datum: 22 mars, kl. 9.00-12.00
Arrangör: Nätverket Svenska Arkivutbildningar
Form: Digitalt webbinar via Zoom
Mötesinfo: https://sh-se.zoom.us/j/69515746544?pwd=QWR4eDBRSGE1c3hSWjdxWDduL0RHZz09
Meeting ID: 695 1574 6544
Passcode: 294336


Webbinar: Kris- och krigsberedskap i arkiv

Vi lever i en värld som mer än någonsin påverkas av yttre hot. Flera verksamheter har det senaste året drabbats av digitala attacker och kriget i Ukraina skapar oro även för oss i Sverige. Hur påverkar detta våra offentliga verksamheter och vilka steg kan vi ta för att öka krisberedskapen kring vår informationshantering?

Datum: 9 april, kl. 15.00-16.00
Arrangör: ArkivIT
Form: Digitalt webbinar via Teams
Mötesinfo: https://events.teams.microsoft.com/event/30471cfc-340f-43e2-aa02-a6cf4d3308cb@ff994c90-2956-4d05-8ddd-aebe07b45f7d?fbclid=IwAR1X_p7D-6Yhnj89QYUkKXKLhUXtlypmE31X0ZY2QG_-8zJQ1taLZyEd5Kg


Workshop och webbinar: Arkiv och krigsberedskap

Regeringen och försvarsmakten manar till ”kraftsamling”, men vad innebär det för arkiven? Riksarkivet har i kontakter med myndigheter och andra aktörer inom arkivsektorn märkt en stor efterfrågan på stöd i frågor om beredskap för arkiv. Därför ordnas under våren två seminarier om detta. Vid bägge tillfällen kommer vi ta upp hotbilder och hur man planerar för olika scenarier. Hur skyddar man dokument i arkiven, föremål och byggnader? Vad händer med personalen?

Datum: 23 april, kl. 13.00-16.00
Arrangör: Riksarkivet
Form: Fysisk workshop, Riksarkivet i Stockholm
Mötesinfo: https://events.magnetevents.com/Event/arkiv-och-beredskap-57457/
Sista anmälningsdag: 16 april

Datum: 14 maj, kl. 10.00-12.00
Arrangör: Riksarkivet
Form: Digitalt webbinar via Zoom
Mötesinfo: https://events.magnetevents.com/Event/arkiv-och-beredskap–57484/
Sista anmälningsdag: 12 maj