Föreskrifter om behandling av personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse 

Riksarkivet har under en längre tid arbetat med att ta fram föreskrifter som ska ge personuppgiftsansvariga som inte omfattas av föreskrifter om arkiv, det vill säga enskilda arkivbildare och enskilda arkivinstitutioner, möjlighet att behandla personuppgifter i arkiv som är av allmänt intresse. Ett nytt förslag till föreskrifter har nu skickats ut på remiss. Här hittar du remissen.

Svenska Arkivförbundet har följt ärendet sedan dataskyddsförordningen implementerades i maj 2018 och kommer att svara på remissen.