Kontakt

Förbundskansliet

Amanda Vesterlund

Generalsekreterare

Faktura- och leveransadress

Svenska Arkivförbundet

Bli medlem

Ett medlemskap i förbundet innebär ett ställningstagande att bevarandet av enskilda arkiv är viktigt. Att inte bara de offentliga myndigheternas arkiv sparas för framtiden är grundläggande för en korrekt historieskrivning.

Förbundsledningen

Katarina Carlsson

Förbundsordförande 

Mats Persson

Vice Ordförande

Eva Tegnhed

Kassör

Valberedningen

Per Lundin

Blekingearkivet

Anna Ketola

Skånes arkivförbund

Albin Lindqvist

Östergötlands arkivförbund

Christer Ahlberger

Göteborgs universitet