Projekt

Förstudie inför kartläggning av den enskilda arkivsektorn

"När det gäller enskilda arkiv är det inte lika entydigt var de förvaras"

Hur omfattande är den enskilda arkivsektorn? Var bevaras de enskilda arkiven? Hur ser förutsättningarna ut? Dessa frågor finns det inget svar på idag, vilket innebär att ingen vet hur stor den enskilda arkivsektorn är. Detta vill Svenska Arkivförbundet undersöka i en nationellt omfattande kartläggning de kommande åren. 

Som ett första steg inför en nationell kartläggning av den enskilda arkivsektorn driver Svenska Arkivförbundet nu en förstudie finansierad av Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet och Statens Kulturråd. Förstudien ska undersöka hur formerna för en nationell kartläggning ska genomföras. 

"Vad forskaren behöver är en rimlig överblick och kunskp om var och hur informations till tillgänglig"