Nationell strategi för digitaliseringen av kulturarvet

Idag deltar Svenska Arkivförbundet genom länsarkivarie Anna Sténs på dialogmöte i Luleå kring den nationella strategin för digitaliseringen av kulturarvet framtagen av Riksantikvarieämbetet.

Svenska Arkivförbundet är mycket positiv till att det har tagits fram en nationell strategi. Strategin är steg ett och kommer behöva följas av en rad insatser som till exempel utbildning och operativa stöd för att vårt gemensamma kulturarv ska bli tillgängligt och användbart för så många som möjligt.