Statistikrapport: Länsarkiven i siffror 2023

Statistikrapport: Länsarkiven i siffror 2023

Idag släpps Svenska Arkivförbundets första statistikrapport. Rapporten omfattar statistik från Länsarkiven med uppdrag att arkivera civilsamhällets och näringslivets arkiv. Här presenteras bland annat data rörande arkivbestånden, forskning, ekonomi och personal.

-Avsaknaden av officiell arkivstatistik i Sverige gör arkivinstitutionerna och arkivbestånden osynliga inom kulturarvssektorn. Vi vill förändra det med återkommande statistikrapporter, säger Amanda Vesterlund, generalsekreterare för Svenska Arkivförbundet.

Länsarkiven, eller de regionala enskilda arkiven som de också kallas, tillhör den enskilda, privata arkivsektorn i Sverige. Det finns 29 Länsarkiv, från Luleå i norr till Lund i söder. Samtliga Länsarkiv, bortsett från de två stockholmsbaserade, ingår i finansieringsmodellen Kultursamverkansmodellen.

-I rapporten blir det tydligt vilken omfattande verksamhet som Länsarkiven bedriver, ofta med små resurser, säger Amanda Vesterlund.

Anmärkningsvärt i rapporten är de låga sifforna för det digitala bevarandet. Framtidens källmaterial kommer att bestå av luckor från vår tid på grund av detta. För att motverka den utvecklingen behöver Länsarkiven mer resurser till ändamålsenliga system för digitalt bevarande.  

Rapporten Länsarkiven i siffror 2023: https://www.arkivforbundet.se/rapporter/