Arkivpedagogiskt forum

Arkivpedagogiskt forum

Forumet är ett sektorsövergripande nätverk och en mötesplats för alla som arbetar med eller är intresserade av  arkivpedagogik. Arkivpedagogik är ett systematiskt lärande om eller genom arkiv riktad till målgrupper som exempelvis barn och unga, vuxna och äldre och personer med funktionsvariationer. 

Nätverket drivs av Svenska Arkivförbundet tillsammans med en grupp arkivpedagoger. Varje år arrangeras två träffar med en arkivverksamhet som värd och huvudarrangör. Vid varje träff finns det möjlighet att ställa frågor och diskutera för att lära sig av varandra och ta del av olika verksamheters upplägg.

Nätverksträffarna är öppna för alla intresserade oavsett om man är medlem i Svenska Arkivförbundet eller inte. De digitala träffarna genomförs i Microsoft Teams. 

Nätverksträffar 2024

Måndag 29 april 2024 kl. 9.00-12.00

Vårträff: digital

Inledning, Svenska Arkivförbundet och Stockholms stadsarkiv
Äntligen dags för nätverksträff igen! Förbundet och stadsarkivet inleder träffen.  

Transkribus, Stockholms stadsarkiv
AI-teknik för att tyda handskrifter – hur fungerar det och hur kan det användas i arkivpedagogiskt sammanhang? 

Var bor minnet?, Stockholms stadsarkiv
Rapport från stadsarkivets testprogram Arkivintroduktion för förskolebarn (4-5 år).

Film som arkivpedagogik, Annelie von Wowern, Riksantikvarieämbetet
Annelie berättar om erfarenheterna från Dalarnas högskolas utbildning “Berätta med film om kulturarv och historia” samt visar en film producerad under utbildningen. 

Landet runt
Vill du dela med dig av pedagogik från ditt arbete? Ta chansen att inspirera kollegor! 

Höstträffen 2024, Stockholms stadsarkiv
Temat för höstträffen är “Platsoberoende arkivpedagogik om plats”.

Öppet forum
Sista halvtimmen innan träffen avslutas släpps ordet helt fritt för digitalt nätverkande.

Torsdag 10 oktober 2024 kl. 10.30-15.00

Höstträff: Stockholms stadsarkiv, Liljeholmskajen

Temat för höstträffen är “Platsoberoende arkivpedagogik om plats”. 

Mer info kommer under våren 2024.