Nätverk

Nätverk

Svenska Arkivförbundet har tre medlemsdrivna nätverk för erfarenhetsutbyte och kompetenshöjning. 

Kollegor emellan

Nätverket samlar personer som på olika sätt arbetar med enskilda arkiv. Nätverket träffas fyra gånger per år. Träffarna är digitala, gratis och öppna för alla. Varje träff fokuserar kring ett tema.

Näringslivsarkiv

Nätverket för dig som arbetar med näringslivs- och företagsarkiv. Nätverket träffas två gånger per år. Träffarna är hybrid som arrangeras på en arkivinstitution och digitalt. Varje träff fokuserar kring ett tema utifrån bevarande av näringslivet.

Arkivpedagogiskt forum

Nätverket för dig som arbetar med lärande om och genom arkiv. Nätverket träffas två gånger per år. Vårtträffen är digital och höstträffen är hos en arkivverksamhet som arbetar med arkivpedagogik. Träffarna är öppna för alla.