Förbundsstämma

2025

Förbundsstämman 2025 planeras preliminärt till den 7 maj. Mer information kommer.


2024

Förbundsstämman 2024 genomfördes den 25 april på Malmö stadsarkiv. På stämman höjdes medlemsavgiften från och med 2025. Det gjordes även en stadgerevidering.

Verksamhetsberättelse 2023
Medlemsavgifter 2025
Förbundsstyrelsens ärenden: 14 a Revidering av stadgar


2023

Förbundsstämman 2023 genomfördes den 10 maj på Riksantikvarieämbetet. På stämman valdes Katarina Carlsson, Malmö, till ny förbundsordförande.

Förbundsstämmans protokoll 2023
Verksamhetsberättelse 2022


2022

Förbundsstämman 2022 genomfördes den 4 maj på Riksarkivet i Göteborg.

Förbundsstämmans protokoll 2022
Verksamhetsberättelse 2021


2021

Förbundsstämman 2021 genomfördes digitalt den den 6 maj. På stämman valdes Maths Isacson, Uppsala, till ny förbundsordförande.

Förbundsstämmans protokoll 2021
Verksamhetsberättelse 2020