Förbundsstämman 2023

Förbundsstämman 2023 genomfördes i samband med vårkonferensen på Riksantikvarieämbetet, Stockholm den 10-11 maj. På stämman valdes Katarina Carlsson, Malmö till ny förbundsordförande.

Förbundsstämmans protokoll 2023
Verksamhetsberättelse 2022