Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Kollegor emellan

Kollegor emellan

Vill du träffa andra arkivarier som arbetar med enskilda arkiv för att prata om gemensamma utmaningar och möjlighet? Anmäl dig till nätverksträffar med Kollegor emellan! 

Nätverket drivs av Svenska Arkivförbundet som bjuder in till fyra digitala träffar per år. Varje träff inleds med en kort presentation kring träffens tema och sedan finns det möjlighet att ställa frågor och diskutera för att lära sig av varandra och ta del av olika organisationers lösningar.

Nätverksträffarna är gratis och öppna både för medlemmar och icke-medlemmar i Svenska Arkivförbundet. Träffarna genomförs i Microsoft Teams. 

Träffar 2024

Tisdag 12 Mars 2024 kl. 10.00-11.00

Foton i arkiven

Det är inte bara papper som är informationsbärare, foton av olika de slag är vanligt förekommande i arkivbestånd och en tacksam ingång för nya arkivforskare. Hur registrerar och förtecknar man fotografier? Ska man skilja arbetsättet från övriga informationsbärare? Helen Sperens, Bildarkivet i Järfälla inleder träffen och berättar om sitt arbete som bildarkivarie. 

Tisdag 14 Maj 2024 kl. 10.00-11.00

Marknadsföring av Arkivet och arkiven

Styrelsen för TAM-Arkiv, som är TCO och Sacos arkiv, hade beslutat att arkivet skulle nå ut bättre i digitala kanaler. Inledningsvis togs en kommunikationsstrategi fram. Efter det har arkivet börjat att kommunicera regelbundet i allt fler digitala kanaler. Satsningen görs stegvis. Lars Carlén, kommunikatör på TAM-arkiv inleder träffen och berättar om sitt arbete. 

Tisdag 24 September 2024 kl. 10.00-11.00

Audiovisuella media

Audiovisuella media eller av-media som det förkortas ibland, har i regel inte särskild lång livlängd. Hur kan man göra för att säkra informationen? Hur registrerar man informationsbäraren i arkivförteckningen? Vilken utrustning krävs det för att “läsa” informationen? Kollegor från Norrbottens föreningsarkiv berättar om sin satsning på av-media. 

Tisdag 10 december 2024 kl. 10.00-11.00

Fanor och standar

I ett spännande gränsland mellan arkivinformation, museiföremål och konstobjekt finns de klassiska folkrörelsernas fanor och standar. Bärare av mycket symbolik och ofta noga dokumenterade i föreningslivets arkivhandlingar. Hur kan man registrera fanor? Hur kan man tillgängliggöra dessa? Anna-Lena Nilsson, Arkiv Halland inleder träffen och berättar om arbetet med att förteckna och digitalisera halländska fanor och standar.