Rapporter

Rapporter

Rapporter och skrifter från Svenska Arkivförbundet

En viktig del av Svenska Arkivförbundets uppdrag är utveckla och synliggöra arkivsektorn i Sverige.
Här hittar du de rapporter som förbundet gett ut. 

Länsarkiven i siffror 2023

Länsarkiven som ingår i Kultursamverkansmodellen ansvarar för stora mängder information och kulturarv. Här är den första statistikrapporten i sitt slag för de regionala arkiven. April 2024.

Kartläggning av enskilda arkiv: förstudie

Hur omfattande är den enskilda arkivsektorn? Detta vill Svenska Arkivförbundet undersöka i en nationellt omfattande kartläggning. Bakgrunden till detta sammanfattas i denna rapport. Februari 2024.

Studieplan Minnesjägarna

Studieplanen vänder sig till dig som vill komma igång med samtidsdokumentation och handboken Minnesjägarna. Maj 2023.