Inspel till folkbildningsutredningen

Under vecka 41 deltog generalsekreterare Amanda Vesterlund i referensgruppsmöte för den statliga utredningen om folkbildningen. Utöver Svenska Arkivförbundet har en rad företrädare för olika konst- och kulturformer bjudits in att bidra med perspektiv på folkbildningen och kulturen.

Folkbildningens aktörer är mycket viktiga för den icke-akademiska forskningen. Arkiven är en del av vårt gemensamma kulturarv och finns till för alla, inte bara för akademiska forskare. Många arkivverksamheter erbjuder ett brett kursutbud och handledningshjälp, medan andra inte har de resurserna. Då är folkbildningens aktörer viktiga komplement. Runt om i landet samarbetar studieförbund, folkhögskolor och arkivverksamheter för att skapa tillfällen för personer att möta och lära sig av varandra och dåtiden. Många arkivverksamheter erbjuder ett brett kursutbud och handledningshjälp, medan andra inte har de resurserna. Då är folkbildningens aktörer viktiga komplement. Runt om i landet samarbetar studieförbund, folkhögskolor och arkivverksamheter för att skapa tillfällen för personer att möta och lära sig av varandra och dåtiden.

Bland Svenska Arkivförbundets medlemmar finns studieförbunden Studieförbundet Vuxenskolan, Arbetarnas Bildningsförbund, Studieförbundet NBV, Sensus studieförbund och Studiefrämjandet.