svenska arkivförbundet

För en stark enskild arkivsektor

Företagsarkiv, föreningsarkiv, museiarkiv, kyrkoarkiv, gårdsarkiv och personarkiv 

Vi representerar de enskilda arkiven i Sverige

Den enskilda sektorn består av näringslivets, civilsamhällets och privatpersoners arkiv. De enskilda arkiven innehåller information om människor, företag och organisationer – och de frågor som varit viktiga genom historiska samhällsförändringar och i tider med olika tanketraditioner. Enskilda arkiv är både viktig infrastruktur för samhällets informationsförsörjningen idag, samt viktiga källor för förståelse av vår dåtid och en del av vårt kulturarv. Svenska Arkivförbundet arbetar för att stärka de enskilda arkiven i Sverige.

Konferens

Konferenser med enskilda arkiv, kulturarv och arkivvetenskap i fokus.

Nyhetsbrev

Nyheter för dig som arbetar med arkiv: samhällsviktig information och kulturarv.

Nätverk

Kurser och nätverksträffar för fördjupning och erfarenhetsutbyte.

Uppsatsstipendium

Använd enskilda arkiv i din forskning och ansök om stipendium.

Om förbundet

Riksorganisation för den enskilda arkivsektorn

Svenska Arkivförbundet arbetar med att företräda, utveckla och stärka den enskilda arkivsektorn i Sverige.

representation

Vi driver utvecklingen framåt

Svenska Arkivförbundet är med i flera olika samarbetsorganisationer för att driva utveckling av enskilda arkiv.