Minoritetsarkiv för tornedalingar, kväner och lantalaiset

Svenska Arkivförbundet kompletterar sannings- och försoningskommissionens förslag i betänkandet Som om vi aldrig funnits (SOU 2023:68) med uppmaningen att regeringen bör ge stöd åt ett utpekat minoritetsarkiv, jämte resursbibliotek och huvudmuseum, för tornedalingar, kväner och lantalaiset.

– Det var glädjande läsning att ett enskilt arkivbestånd och en enskild arkivinstitution, Norrbottens föreningsarkiv, betytt så mycket för kommissionens arbete. Tyvärr finns det däremot inget förslag för bevarande och vidareutveckling av denna del av minoritets kulturarv, något som vi lyfter fram i vårt remissvar, säger Amanda Vesterlund, generalsekreterare.

Läs hela remissvaret här: https://www.arkivforbundet.se/remisser/