Yttrande över föreskrifter om personuppgiftsbehandling

Yttrande över föreskrifter om personuppgiftsbehandling

Svenska Arkivförbundet välkomnar Riksarkivets föreskrifter och delar uppfattningen att det är av yttersta vikt för samhället att enskilda arkivbildare och enskilda arkivinstitutioner fortsatt får möjlighet att behandla personuppgifter av allmänt intresse. Utöver detta har förbundet synpunkter på vissa delar av Riksarkivets promemoria. Läs hela yttrandet här.