Kultursamverkansutredningen

I Svenska Arkivförbundets svar på kultursamverkansutredningen framhålls de regionala enskilda arkivens stora uppdrag och deras betydelse för det regionala kulturarvets infrastruktur.

– De regionala enskilda arkiven ges inte möjligheten att leva upp till sina omfattande uppdrag med nuvarande finansiering, säger Amanda Vesterlund, generalsekreterare för Svenska Arkivförbundet. Därför anser förbundet att modellen inte bör breddas att omfatta fler verksamheter förrän det finns medel till både verksamhetsbidrag och utvecklingsbidrag i modellen.

Läs hela remissvaret på förbundets hemsida: https://www.arkivforbundet.se/remisser/