Konferensen Arkivveckan (AVEC)

Konferensen Arkivveckan (AVEC)

Den 8 april beslutade samverkansgruppen Svenska Arkiv i Samverkan för Synlighet (SASS), där Svenska Arkivförbundet ingår, att inte gå vidare med planera att arrangera AVEC 2026. Det finansiella läge som råder gör att samverkansgruppen inte har möjlighet att avsätta de resurser som krävs och inte heller kan ta den ekonomiska risk som ett sådant arrangemang kräver. AVEC har arrangerats fem gånger: 2002, 2004, 2008, 2013, 2017.