Näringslivsarkiv

Näringslivsarkiv

Näringslivsarkiv är inte bevarande i lika stor utsträckning som civilsamhällets arkiv, därför fokuserar nätverket Näringslivsarkiv på att stötta och inspirera arkivverksamma på olika sätt i bevarandet av denna viktiga del av samhällets information och kulturarv. 

Nätverket drivs av Svenska Arkivförbundet tillsammans med medlemsorganisationerna. Nätverket bjuder in till två träffar per år, på plats hos en arkivinstitution eller digitalt. Varje träff innehåller ett föredrag på aktuellt tema, landet runt uppdateringar och information från förbundet. För deltagande på plats erbjuds också studiebesök, arkivvisning eller liknande samt lunch. 

Nätverksträffarna är endast öppna för medlemmar i Svenska Arkivförbundet. 

Nätverksträffar 2024

Fredag 12 april 2024 kl. 10.00-12.00

Uppstart och History Marketing

Nätverkets första träff sker hos Centrum för Näringslivshistoria i Bromma eller digitalt via Teams. Centrum för Näringslivshistoria är Sveriges största näringslivsarkiv med ca 85 000 hyllmeter företagsarkiv. Under träffen får vi bekanta oss närmare med deras verksamhet och hur de jobbar med sina medlemmar, kunder och forskare. Vi får också en genomgång av den uppdaterade utgåvan av den klassiska boken “History marketing“. 

Program kl. 10-12
Förbundet informerar
Landet runt: vad är på gång hos näringslivsarkiv runt om i Sverige? 
Presentation Centrum för Näringslivshistoria
Uppdaterad utgåva: History Marketing
Samtal om gemensamma utmaningar och lösningar samt förväntningar på nätverket

Tisdag 12 november 2024 kl. 10.00-12.00

Marknadsföring

Under det senaste året har Näringslivsarkiv i Norrland inlett framgångsrika samarbeten med företagarföreningen och Handelskammaren i Västernorrland. Det har bland annat lett till nya marknadsföringsinsatser. På träffen delar Arkivet med sin av erfarenheter och tips från samarbetet. 

Program kl. 10-12
Förbundet informerar
Landet runt: vad är på gång hos näringslivsarkiv runt om i Sverige? Förbered gärna 3-5 minuter info om din arkivverksamhet. 
Presentation Näringslivsarkiv i Norrland
Givande samarbete med företagarföreningen och handelskammaren
Gemensam diskussion

Datum och tid: 12 november kl. 10.00-12.00
Plats: Digitalt via Microsoft Teams. Länk skickas ut i god tid före träffen. 
Kostnad: Gratis
Anmälan: Längst ner på sidan. Sista anmälningsdag 5 november.