Förtroendevalda

Förbundsstyrelsen

Kontakta styrelseledamöterna via fornamn.efternamn[at]arkivforbundet.se. 

Förbundsordförande

Katarina Carlsson var sedan 2011 varit anställd vid Malmö stad. Först som utvecklingschef vid kulturförvaltningen, därefter som museichef för Malmö Museer mellan 2015-2019, och därefter i ledningen för kulturförvaltningen som senior advisor för forskning och utveckling. Innan Malmö stad var Katarina verksam under många år vid Region Skåne, och bland annat byggde upp den nya kulturförvaltningen. Hon var även ansvarig handläggare för kulturarvsfrågor, konstsamlingen, regional utveckling, samt frågor rörande samtidskonst, design och form. Katarina har även arbetat med byggnadsvård och konservering samt varit aktiv som arkeolog vid Malmö Museer och Lunds universitets historiska museum. Hon är numera egenföretagare och deltidspensionär.

Vice ordförande

Mats Persson, museichef Marinmuseum

Kassör

Eva Tegnhed, arkivchef Föreningsarkivet i Jämtlands län

Ledamöter

Elinor Magnérus, arkivchef ArkivCentrum Örebro och Arkiv Västmanland
Emma Pihl Skoog, lektor i arkivvetenskap Södertörns högskola
Erik Åström, tidigare Statens kulturråd
Ingrid Johansson Lind, tidigare Institutet för språk och folkminnen

Lars Ilshammar, tidigare Kungliga biblioteket
Henrik Summanen, samordnare digitaliseringsfrågor Riksantikvarieämbetet
Ulrika Ågren, Head of Volvo Brand Heritage  

Revisorer

Fredrik Olsson Spjut
Lars Andersson
Peter Olausson (ersättare) 

Valberedning

Per Lundin, Blekingearkivet
Albin Lindqvist, Östergötlands arkivförbund
Anna Ketola, Skånes arkivförbund
Christer Ahlberger, Göteborgs universitet

Kontakta Valberedningen via valberedning[at]arkivforbundet.se.

Representanter Samverkan

Riksarkivets Samarbetsråd för enskilda arkiv: Eva Tegnhed och
Lars Ilshammar
Föreningen Svensk Arkivtidskrift, styrelsen: Henrik Summanen
F
öreningen Svensk Arkivtidskrift, redaktionen: Maria Larsson-Östergren och Amanda Vesterlund

Svenska arkiv i samverkan för synlighet (SASS), ordförandegruppen:
Katarina Carlsson
Svenska arkiv i samverkan för synlighet (SASS), arbetsgruppen Arkivens dag:
Anna Ketola