Kurs: GDPR för ideella föreningar

Kurs: GDPR för ideella föreningar

GDPR, dataskyddsförordningen, kom 2018 och ersatte den tidigare personuppgiftslagen (PUL). Alla verksamheter som behandlar personuppgifter berörs av lagen. Kursen ger dig en kort introduktion till ämnet och svar på vad verksamheten ska tänka på vid hantering av e-post, medlemsregister, bilder med mera. Det ges utrymme för gruppdiskussioner, möjligheter att ställa frågor och tips på hur du kan ta reda på mer.

Tid: 15 juni 2022, kl. 14.00-16.15
Plats: digitalt via Zoom
Kursledare: Ursula Ringvall, IT- och informationssäkerhetssamordare, Studieförbundet Vuxenskolan
Kostnad: gratis
Anmälan: anmälan är stängd

Innehåll
Kort introduktion till GDPR och personuppgifter
Gruppdiskussion
Återsamling och reflektion
Hantering av personuppgifter
Reflektion och frågestund
Avslut

Kursen ges i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.