Konferens

Förbundsstämman 2023 genomfördes i samband med vårkonferensen på Riksantikvarieämbetet, Stockholm den 10-11 maj. På stämman valdes Katarina Carlsson, Malmö till ny förbundsordförande. Förbundsstämmans protokoll 2023Verksamhetsberättelse 2022

Varje år arrangerar förbundet en vårkonferens i samband med förbundsstämman. På konferensen presenteras nyheter som rör arkivsektorn, ofta med fokus på kulturarvsfrågor, kulturpolitik, digitalisering, demokrati och arkivvetenskaplig forskning.  Just nu planeras Vårkonferensen 2024. Inom kort kommer mer information.