Aria

Förbundsstämman 2023 genomfördes i samband med vårkonferensen på Riksantikvarieämbetet, Stockholm den 10-11 maj. På stämman valdes Katarina Carlsson, Malmö till ny förbundsordförande. Förbundsstämmans protokoll 2023Verksamhetsberättelse 2022

Varje år arrangerar förbundet en vårkonferens i samband med förbundsstämman. På konferensen presenteras nyheter som rör arkivsektorn, ofta med fokus på kulturarvsfrågor, kulturpolitik, digitalisering, demokrati och arkivvetenskaplig forskning.  Just nu planeras Vårkonferensen 2024. Inom kort kommer mer information.  

Svenska Arkivförbundet arrangerar tillsammans med Patent- och registreringsverket en grundkurs i upphovsrätt. Kursen är endast öppen för medlemmar i Svenska Arkivförbundet. Tid: 8 juni 2023, kl. 9-12Plats: digitalt via Microsoft TeamsKursledare: Thomas Riesler, upphovsrättsexpert PRVKostnad: 550 kr/personAnmälan: Kursen är fullbokad! InnehållInledning och kort presentation PRV:s uppdrag på upphovsrättsområdetGrundläggande upphovsrätt med fokus på bilder och fotografierPaus/bensträckareUpphovsrätt …

Upphovsrätt Läs mer »

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat …

Nätverksträff kollegor emellan Läs mer »

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat …

Nätverksträff kollegor emellan Läs mer »

31/8—1/9 2022, Örebro

15 juni 2022, digitalt.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat …

Kurs i upphovsrätt Läs mer »

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat …

Vårmöte och förbundsstämma Läs mer »