Amanda Vesterlund

Webbinar om förstudie inför kartläggning av enskilda arkiv.

Arkivens dag 2023.

Nyhetsbrev oktober 2023.

Information om Svenska Arkivförbundets förbundsstämma.

Svenska Arkivförbundet ger sina perspektiv till folkbildningsutredningen.

Dialogmöte om den nationella strategin för digitaliseringen av kulturarvet.

Kunskapsresurser, tips och nyheter på tema beredskap för arkivverksamheter.

Nyhetsbrev september 2023